Waterpokken symptomen

Deel deze website:

Waterpokken is erg goed te herkennen aan de blaasjes die over het hele lichaam ontstaan. Dit is het meest duidelijke symptoom van waterpokken. Naast de blaasjes, kunnen er ook andere symptomen optreden bij waterpokken.

Symptomen waterpokken

Voordat er blaasjes ontstaan op de huid, gaat iemand met waterpokken zich al ziek voelen. De symptomen tijdens deze eerste één á twee dagen zijn gemakkelijk te verwarren met een verkoudheid (met een verstopte neus) of koorts. Meestal is er sprake van een lichte koorts, verkoudheid, een zere keel en een gebrek aan eetlust. Er is een hangerig gevoel en weinig energie. Deze verschijnselen kunnen gedurende de volledige duur van de ziekte aanwezig blijven, wat vaak ongeveer tien dagen is.

Ontstaan vlekjes en blaasjes waterpokken

Eén á twee dagen na het optreden van de eerste symptomen, ontstaan er vlekjes op het lichaam. Meestal ontstaan deze als eerste in de nek en later over het gehele lichaam. De vlekjes gaan bultjes vormen. Bovenop de bultjes ontstaan blaasjes die een heldere vloeistof bevatten. Wanneer de blaasjes gevormd zijn, kunnen de bultjes flink gaan jeuken. Het is belangrijk de blaasjes heel te houden, omdat er anders littekens en andere infecties kunnen ontstaan.

Hoeveel blaasjes er ontstaan verschilt sterk per persoon. Soms zijn het er maar enkele tientallen verspreid over het lichaam, soms wel honderden. Ook de grootte verschilt, maar meestal heeft een bultje het formaat van een muggenbult. Deze bultjes kunnen ook enigszins met elkaar versmelten. De blaasjes blijven iets meer dan een week aanwezig. Na uiterlijk zeven dagen sinds het ontstaan van de blaasjes groeien er korstjes op de blaasjes en verdwijnt ook de vloeistof langzaam uit het blaasje. De korstjes vallen er na enkele dagen vanzelf af, waarna de huid zich volledig herstelt. In sommige gevallen kunnen er littekens achterblijven.

Complicaties

In zeldzame gevallen kunnen er complicaties optreden als gevolg van waterpokken. Mogelijke complicaties zijn een longontsteking en een hersenontsteking.