Waterpokken baby

Deel deze website:

Waterpokken treedt vooral vaak op bij jonge kinderen tot ongeveer vijf jaar oud. Waterpokken bij baby’s is veel zeldzamer. Toch kan ook een baby waterpokken krijgen. In verreweg de meeste gevallen is waterpokken ook bij baby’s volledig onschuldig en is er geen bijzondere behandeling nodig.

Waterpokken bij baby

Het immuunsysteem van een baby is nog niet volledig ontwikkeld. Om deze reden zijn baby’s gevoeliger voor sommige ziektemakers. Dit geldt echter niet voor waterpokken. Nog voor de geboorte krijgt de baby namelijk antilichamen tegen waterpokken via het bloed van de moeder. Voorwaarde is wel dat de moeder al eerder waterpokken gehad heeft en dus antilichamen produceert.

Na de geboorte blijven deze antilichamen nog een tijd lang circuleren in het bloed van de baby. De antilichamen beschermen de baby tegen een besmetting met het virus. Soms zijn er niet voldoende antilichamen aanwezig om een baby volledig te beschermen tegen waterpokken. De baby kan dan alsnog ziek worden. Meestal gaat het dan wel om een mildere vorm van waterpokken. Wanneer de moeder zelf nog nooit waterpokken gehad heeft, krijgt de baby voor de geboorte ook geen antilichamen van de moeder. Hierdoor kan een baby net zo makkelijk besmet raken met het virus als oudere kinderen.

Waterpokken pasgeboren baby

Waterpokken bij een pasgeboren baby kan gevaarlijk zijn. Pasgeboren baby’s lopen een verhoogd risico op complicaties bij waterpokken. Mogelijke complicaties zijn een huidinfectie, longontsteking, hersenontsteking of een zwelling van de hersenen. In zeldzame gevallen kunnen deze complicaties fataal zijn voor de baby.

Waterpokken baby x maanden

De ernst van waterpokken bij een baby kan onder andere afhangen van de leeftijd van de baby. Pasgeboren baby’s lopen meer risico op complicaties. Een oudere baby zal over het algemeen wat minder risico lopen op complicaties. Het immuunsysteem van een baby is echter nog altijd relatief zwak. Het is dus belangrijk om de situatie van een baby met waterpokken goed in de gaten te blijven houden. Neem bij twijfel altijd contact op met de huisarts.